Vispārīga inrofmācija

SIA MINORDIJA (turpmāk tekstā - "mēs" vai "Datu pārvaldītājs") ir šīs tīmekļa vietnes pārvaldnieks. Šajā privātuma politikā ir noteikts un izskaidrots, kā tiek vākti un turpmāk apstrādāti Jūsu personas dati, kad Jūs izmantojat šo interneta vietni. Šajā privātuma politikas noteikumos aprakstītie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami katru reizi, kad Jūs izmantojat mūsu piedāvāto saturu un/vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo telefonu, planšetdatoru, televizoru utt.) izmantojat.

SIA "MINORDIJA"

Juridiskās personas kods: 211736870

Juridiskā adrese: Veiverių g. 134 C, Kauņa

Tel.nr. +371 26609295

E-pasts: eshop@lanordija.lv

Apliecinām, ka Jūsu dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus, tiks piemēroti visi saprātīgi tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu aizsargāti no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un (vai) izmainīšanas. Datu pārvaldītāja darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust vai neizplatīt trešajām pusēm informāciju, kas iegūta darba vietā, ieskaitot informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem / sociālo tīklu kontiem.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni/sociālo tīklu kontus. Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas Jums jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Šajos noteikumos un nosacījumos lietotie termini jāsaprot tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 2016/679 (ES).

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs uzmanīgi izlasītu privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat vietnes vai sociālo tīklu kontus, kas pieder Datu pārvaldītājam, Jūs piekrītat noteikumiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietnes / sociālo tīklu kontus un neizmantojiet mūsu saturu un / vai pakalpojumus. Noklikšķiniet uz "Uzzināt vairāk" katrā sadaļā, lai atrastu sīkāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un mūsu uzņēmējdarbības specifiku.

Kā mēs iegūstam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, t. i., jebkura informācija par Jums, kas ļauj mums Jūs identificēt, tiek iegūta dažādos veidos:

"Informācija par Jums var tikt apkopota automātiski (kad apmeklējat mūsu vietni, sociālos kontus, izmantojat mūsu lietotnes);

atsevišķos gadījumos mēs saņemam informāciju par Jums no trešām personām un, varam iegūt informāciju par Jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, no sociālā tīkla Linkedin, Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietnes vai citiem avotiem)."

Kādu informāciju (personas datus) par Jums mēs apstrādājam?

Mēs cenšamies vākt pēc iespējas mazāk informācijas par jums, tomēr, lai veiktu savas darbības, mēs apkopojam šādu informāciju:

"informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus;

informācija, ko sniedzat aptaujās;

informāciju, ko sniedzat, kad mums zvaniet;

informāciju par Jūsu interesēm un īpašajām vajadzībām;

informāciju par Jūsu izmantoto ierīci."

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Iepriekš minētā informācija tiek apstrādāta šādiem mērķiem:

"Izejvielu un saistīto pakalpojumu nodrošināšana konditorejas un maizes izstrādājumu ražošanai.

Pēc Jūsu pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu."

Mārketinga mērķiem⃰, piemēram, lai nodrošinātu Jums pielāgotas reklāmas un sponsorētu saturu un nosūtītu Jums akcijas paziņojumus, novērtētu un analizētu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus ( ieskaitot Jūsu viedokli par produktiem un pakalpojumiem, organizētu klientu/partneru aptaujas, konkursus vai akcijas, ciktāl to atļauj likums).

"Lai uzzinātu, kā lietotāji izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izstrādāt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citās iestādēs.

Lai publicētu informāciju par mūsu organizētajiem pasākumiem (tostarp fotogrāfijas vai videomateriālus)."

"Citi veidi ar jūsu piekrišanu⃰.

⃰ Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga satura, ko mēs Jums sūtām, paziņojot mums par savu lēmumu, sūtot e-pastu uz minordija@minordija.lt vai izmantojot atteikšanās saiti pašā abonēšanas paziņojumā."

"Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgiem apstrādes pamatojumiem:

Atbilstība tiesību aktu prasībām;

Ar Jums noslēgta līguma izpildīšana;

Mūsu likumīgajām interesēm, ja vien Jūsu privātās intereses ir svarīgākas;

Atsevišķos gadījumos - Jūsu piekrišana."

Kam mēs nododam jūsu personas datus?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:

"Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma,

Bankām/uzņēmumiem, kas palīdz veikt maksājumu darījumus.

Uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/spēles/akcijas/aptaujas.

Citiem atbildīgi atlasītiem biznesa partneriem,

Citām valstīm, ja to pieprasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses."

Uz kurām valstīm tiek pārsūtīti Jūsu personas dati?

Var gadīties, ka mums būs nepieciešams pārsūtīt Jūsu personas datus uz citām valstīm, kurās var būt zemāks datu aizsardzības politikas līmenis. Šādos gadījumos mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu nododamo personas datu drošību.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši gudrus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Tomēr paturiet prātā, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistē veiktās operācijas, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai sasniegtu norādīto mērķi. Kad norādītais mērķis būs sasniegts, Jūsu personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad mums saskaņā ar likumu informācija ir jāsaglabā nodokļu vajadzībām, vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanai, taču jebkurā gadījumā glabāšanas periods nepārsniegs 10 gadus. Beidzoties šim periodam, dati tiks dzēsti tā, lai tos nevarētu atgūt.

"Jūsu tiesības 

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārvaldītāja darbības gaitā, atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:"

Zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi (tiesības zināt).

Iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti ( tiesības piekļuvei).

Pieprasīt labot vai, atkarībā no personas datu apstrādes nolūkiem, papildināt neprecīzus personas datus (tiesības labot).

Pieprasīt savu datu dzēšanu vai pārtraukt savu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) (tiesības uz dzēšanu un tiesības "tikt aizmirstam").

Ir tiesības pieprasīt Datu pārvaldītājam ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot).

Jums ir tiesības uz datu pārvietošanu (tiesības pārvietot datus).

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai ja apstrāde ir nepieciešama pārvaldītāja vai trešās personas likumīgajām interesēm. Lai pārvaldītājs varētu apstrādāt personas datus, pārvaldītājam ir pienākums pierādīt, ka apstrāde tiek veikta pārliecinošu likumisku iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm (tiesības iebilst).

Iesniedz sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai.

Mēs piedāvājam jums ērtu veidu, kā izmantot minētās tiesības. To varat izdarīt, zvanot mums pa tālruni +370 37 351747, rakstot mums uz minordija@minordija.lt vai izmantojot noteiktas saites mūsu sniegtā reklāmas satura apakšā.

Datu pārvaldītājs nedrīkst ļaut datu subjektiem izmantot iepriekš minētās tiesības, ja likumā paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzība.

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Šajā konfidencialitātes politikā mēs izmantojam terminu „sīkdatnes“, lai aprakstītu sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus (angl. "Pixel Tags"), tīmekļa informatorus (angl. "Web Beacon") un tīkla datu savācējus (angl. "clear GIF").

Jums apmeklējot Datu pārvaldītāja vietnes, mēs vēlamies nodrošināt tādu saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tie ir mazi informācijas elementi, kas tiek glabāti Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz Datu pārvaldītājam Jūs identificēt kā iepriekšēju konkrētas vietnes apmeklētāju, saglabāt vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu nevainojamu darbību, ļauj pārraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un apkopot statistikas informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu vietnes un padarīt tās Jūsu lietošanai ērtākas.

Sazinies ar mums

Ja ievērojat neatbilstību šai konfidencialitātes politikai, drošības trūkumus mūsu vietnē vai Jums ir kādi citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā Jums ērtā veidā:

Pa pastu: UAB "MINORDIJA" Veiverių g. 134 C, Kauņa

Pa tālruni: +371 26609295

E-pasts: eshop@lanordija.lv

Nobeiguma noteikumi

Šī konfidencialitātes polītika tiek pārskatīta vismaz reizi divos gados. Atjauninot šo konfidencialitātes politiku, mēs jūs informēsim par izmaiņām, kuras uzskatām par būtiskām, ievietojot paziņojumu attiecīgajā tīmekļa vietnē. Ja jūs piekļūsiet mūsu saturam un/vai pakalpojumiem vai izmantosiet tos pēc šāda paziņojuma publicēšanas, mēs uzskatām, ka jūs esat piekritis jaunajiem atjauninājuma nosacījumiem.

Apstiprināts ar Iestādes vadītāja 2018.14.06 rīkojumu Nr. [___].

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: